TECHNOLOGIA AUTOTHERM
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Dla czystej przyszłości!

Wymogi stawiane dzisiejszej produkcji są coraz wyższe. Aspekty środowiska i energii stają się coraz bardziej ważne – przy czym wiele zarządzeń korzystnych jest nie tylko dla środowiska , ale również dla producenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednio do dymogeneratora stosowane są pasujące technologie czyszczenia spalin wędzarniczych.

Dla czystej przyszłości!

Czyszczenie spalin poprzez Kondensator:

Dla komór z dymogeneratorem parowym spaliny w postaci mieszanki dymu z parą są czyszczone poprzez skraplanie w płuczce. Spaliny są przepuszczane przez kurtynę wodną wytworzoną za pomocą dysz natryskowych, dzięki czemu są wypłukiwane cząstki dymu. W ten sposób bez stosowania chemii można wyeliminować całkowicie emisje zapachów. Pozostałość całkowitych związków węgla organicznego w formie gazowej jest śladowa – tą metodą czyszczenia spalin osiąga się wyraźną ochronę środowiska.

Czyszczenie spalin poprzez Dopalacz termiczno – katalityczny:

W dopalaczu termiczno-katalitycznym spalin są czyszczone poprzez spalanie. Katalizator wspiera i przyspiesza reakcję chemiczną. Dzięki katalizatorowi pokrytemu wysoko jakościowym stopem metali szlachetnych temperatury rzędu 450°C są wystarczające, by oczyścić spaliny. Poza tym reakcja w katalizatorze wytwarza ciepło, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie energii do nagrzewania.

Czyszczenie spalin poprzez Dopalacz termiczny:

Dopalacz termiczny nagrzewany jest poprzez palnik olejowy i gazowy do temperatury około 700°C, by oczyścić spaliny. Do dopalacza termicznego można podłączyć więcej komór.

PFE Prepare – Fresh – Exhaust – System

Zastosowanie : Wszystkie komory AUTOTHERM uniwersalne i na dym parowy Wykorzystajcie Państwo ciepło Waszych komór podczas suszenia i oszczędzajcie energię

Aby zoptymalizować skuteczność energetyczną komór AUTOTHERM uniwersalnych i na dym parowy wynaleźliśmy system Prepare – Fresh – Exhaust (PFE). Suszenie produktów jest szczególnie energochłonne !
Za pomocą wymiennika ciepła energia zawarta w zużytym powietrzu jest wykorzystywana do podgrzewania zasysanego powietrza świeżego. Podgrzane świeże powietrze oszczędza energię grzewczą i przyspiesza suszenie.
Dzięki systemowi P – F – E zapotrzebowanie na energię do suszenia spada o 20 %.

System AUTOTHERM P – F – E można zainstalować w prawie wszystkich komorach AUTOTHERM uniwersalnych i na dym parowy.

CES Clima – Energy – Saving – System

Zastosowanie : Wszystkie komory AUTOTHERM do zimnego wędzenia i dojrzewalnie Wykorzystajcie Państwo powietrze z otoczenia aby zredukować zużycie energii

Dzięki systemowi AUTOTHERM C-E-S możliwe jest celowe stosowanie zasysanego świeżego powietrza, by oszczędzić energię przy nagrzewaniu, chłodzeniu, nawilżaniu lub suszeniu.

W tym celu wykonywane są pomiary świeżego powietrza. Mikroprocesor porównuje te parametry z wartościami wewnątrz komory w zakresie temperatury i względnej wilgotności. Tylko wtedy, gdy świeże powietrze nadaje się do poprawy parametrów w komorze, otwiera się przepustnica i świeże powietrze jest zasysane. Jeśli to powietrze nie jest odpowiednie, gdyż jest np. za wilgotne, za suche, za zimne czy za ciepłe, nie ma zasysania świeżego powietrza a parametry są wytwarzane przez załączanie ogrzewania, chłodzenia i/lub nawilżania. Przez to unika się dostarczania do komór np. za zimnego czy za wilgotnego powietrza, które potem należałoby dostosować dodatkowym nakładem energetycznym do parametrów wewnętrznych.

AEC Air – Efficiency – Control – System

Zastosowanie : Wszystkie komory AUTOTHERM do zimnego wędzenia i dojrzewalnie Wykorzystajcie Państwo najnowocześniejszą technikę sterowania procesu by zoptymalizować zużycie energii

Dzięki systemowi A-E-C optymalizuje się proces suszenia i zapobiega się błędom podczas suszenia jak obsuszka powierzchni czy niepożądane powstawanie pleśni.

Podczas suszenia w dojrzewalniach lub komorach do zimnego wędzenia decydującą rolę odgrywa cyrkulacja powietrza. W pierwszej linii jest ona odpowiedzialna za to, by produkt był suszony równomiernie w całym pomieszczeniu.

System A-E-C uwzględnia te czynniki i steruje prędkością cyrkulującego powietrza zależnie od stosunku wartości bieżącej do zadanej wartości wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przez to suszenie jest intensywniejsze, gdy jest to konieczne a mniej intensywne, gdy nie ma takiej potrzeby.

Dzięki temu uzyskuje się zoptymalizowane suszenie, co umożliwia produkcję towarów efektywnie i bez błędów podczas suszenia (bez obsuszki czy pleśni).
W ten sposób system nie tylko optymalizuje suszenie, lecz także oszczędza energię.

Dopalacze termiczno – katalityczne oraz dopalacze termiczne mogą być wyposażone na życzenie klienta w urządzenia do odzysku energii cieplnej. Wytwarzają one ciepłą wodę lub służą do podgrzewania wstępnego spalin do oczyszczania.